AyYo App - ett verktyg för balans

 Att kunna se hur en egenskap ser ut, och om den är i balans eller obalans, kan hjälpa både dig och din omgivning. I Ayurveda pratar man bl.a. om egenskaperna, doshorna, Vata, Pitta och Kapha. I balans kan t.ex. Vata vara kreativ, Pitta fokuserad och Kapha omhändertagande, men i obalans kan Vata vara stressad, Pitta irriterad och Kapha orkeslös. Vi har alla lite av allt, men oftast är det en eller två av dessa som dominerar och som gör att du är du. 

AyYo App är tänkt att vara ett av dina verktyg där du bl.a. har tillgång till träningspass, övningar och möjlighet att göra ett självtest som kan ge en fingervisning om vilken eller vilka doshor som dominerar, eller vad som det kanske har blivit lite för mycket av hos dig. Läs gärna mer här; ayyoapp.com/