AyYo App - ett verktyg för balans

 

Att kunna se hur en egenskap ser ut, och om den är i balans eller obalans, kan hjälpa både dig och din omgivning. I Ayurveda pratar man bl.a. om egenskaperna, doshorna, Vata, Pitta och Kapha. I balans kan t.ex. Vata vara kreativ, Pitta fokuserad och Kapha omhändertagande, men i obalans kan Vata vara stressad, Pitta irriterad och Kapha orkeslös. Vi har alla lite av allt, men oftast är det en eller två av dessa som dominerar och som gör att du är du. 

AyYo App är tänkt att vara ett av dina verktyg där du bl.a. har tillgång till träningspass, övningar och möjlighet att göra ett självtest som kan ge en fingervisning om vilken eller vilka doshor som dominerar, eller vad som det kanske har blivit lite för mycket av hos dig. 

Ganska många av oss, när det blir stressigt och många saker ska hinnas med, då väljer man bort att prioritera tid för sig själv. Det kan vara många anledningar till det, men den vanligaste jag har erfarit hittills, när man kommer ner till roten av dilemmat, så är det att man inte ser den egna tiden lika viktig som att ge tid åt alla de andra ”viktigare” sakerna, personerna, jobben eller annat som pockar på uppmärksamhet.

Tanken med AyYo App är även att ge dig en guide, antingen fullt ut i färdiga pass, eller att du med hjälp av övningsbiblioteket väljer vad du vill ha med i ditt egna pass. Det finns även tips på lite recept om du skulle vilja prova det. Är du intresserad av PT är du varmt välkommen att höra av dig.

Välkommen att ladda ner AyYo App här för IPhone och här för Android 

AyYo App tar vi hjälp av yinyoga och fokuserar på yin-delarna i kroppen som bl.a. inkluderar myofascia, bindväv och ligament. Fascians funktion är främst att dels fungera som en anslutning för muskler, organ och resterande del av kroppen, dels som ett skydd med kraftöverföring, nervkommunikation och infektionsbekämpning.

För att fascian ska fungera optimalt behöver den ha tillräckligt med vätska, och det har inte att göra med hur mycket vatten man dricker utan hur väl vävnaderna används. Yoga, massage, yinyoga är några av sätten som hydrerar vår fascia och håller den elastisk och stabil.

 

Om du skulle skada dig, så kan det vara antingen akut eller så kan det vara så att det tar lång tid innan kroppen börjar göra ont. Det är vid de senare tillfällena som det kan vara fascian som har fått en ärrvävnad, “stelnat” och det kan t.o.m. vara så att det har hänt på ett annat ställe i kroppen än där symptomen uppstår, detta då fascian också ligger i stora stråk och håller ihop hela oss. Det är då som den också behöver ny vätska, hydreras.

När det händer saker i livet – t.ex. när någon går bort, man skiljer sig, du blir mobbad, råkat ut för en olycka, blir jätterädd eller andra upplevelser som är mer traumatiska eller kanske enbart upplevda som obehag. Om dessa händelser inte bearbetas så sägs att del av känslan stannar kvar i kroppen, och/eller så kommer du till att bygga upp ett beteende som gör att du kanske börjar fly från eller till t.ex. ensamhet, undviker specifika situationer eller väljer att alltid konfrontera osv. Detta är några av de orsaker som enligt ayurveda och yoga kan leda dig ur balans och bort från den du egentligen är. Andra orsaker som gör att du kommer ur balans kan vara så enkla som klimatförhållanden, sömnrutiner eller enbart att du blir äldre.

Uppsidan är att vi kan lära oss att förebygga och förhålla oss till livet så att balansen kan bibehållas, och balans är olika för olika personer. Det är viktigt att komma ihåg att det är individuellt. Precis som att framgång för en person kan vara att klara en svensk klassiker, medan för en annan är framgång att kunna se sig själv i ögonen i spegeln och säga ”vad jag är vacker”.

Ladda ner AyYo App här för IPhone och här för Android för att få tillgång till;

 

  • Övningar i övningsbibliotek med sökfunktion
  • Tidsåtgång per övning är förinställt på tre minuter, men du har möjlighet att själv välja
  • Pass finns, oftast 15-30 min långa
  • Egna pass kan skapas
  • Recept i receptlista med sökfunktion
  • Självtesta få mer anpassade råd & tips med bas i yoga & ayurveda
  • Kalender där du kan lägga till pass, övningar & recept med påminnelse
  • Logga känsla innan & efter ett pass, övning eller måltid, & skriv in kommentar
  • Sök & sortera efter dosha & efter känsla
  • Basen är gratis. Om du vill ha mer finns möjlighet att månadsvis (för 99 SEK), per 3 månader (265 SEK) eller årsvis (949 SEK) få premiumaccess.