Chakras

 I chakrafilosofin utgår man från att människan är mer än summan av sina tankar och känslor, hur man ser ut och agerar. Intresset för att skapa balans i personens individuella energi startar där för att på så sätt sedan också skapa en bättre energi utanför individen som påverkar omvärlden på ett positivt livskonstruktivt sätt. Yogateorin hävdar att vi har flera chakras i kroppen där sju av dem är belägna där västerländsk medicin beskriver att vi har nervplexuscentras sk nervcenter längs ryggraden.

 Dessa nervcentras/chakras kan ses som generatorer som reglerar lagrar och försörjer kroppen med livskraft subtil energi (prana) och korsar zoner i ryggraden där olika kanaler / nadis möts. Enligt yogafilosofin finns över 72000 nadis i kroppen. När prana färdas genom våra nadis i ryggraden skapas energifälten/chakras som har förmåga att vibrera/snurra i olika frekvens beroende på hur mycket energi som flödar.

Man kan se Chakras som databaser vars innehåll inkluderar tankar känslor instinkter minnen intryck osv, saker vi inte fysiskt kan ta på. De olika chakras är designade för att ansvara för olika mekanismer, de har olika roller och är våra portar mellan inre och yttre som vi behöver för t.ex. reproduktion och överlevnad.

 

Chakra 07 Sahasrara

 Färg: Vitt Plats: Toppen av hjässan.  Betydelse: tusen kronblad. Nyckelord kognition, sinnevärld, tankeverksamhet, lycka, tidlöshet, visdom, kunskap om liv det egna och det gemensamma, medvetenhet som ren uppmärksamhet.

Chakra 06 Ajna

Färg: lila Plats: Mitt i pannan. Betydelse det tredje ögat inre medvetenhet på sanskrit. Nyckelord intuition, ljus, säregenhet, självreflektion, klarhet, förståelse, känsla av sammanhang.

Chakra 05 Vishudda

Färg: Blå Plats: Hals, munhåla, axlar. Betydelse rent bland all renhet. Nyckelord kommunikation, rymd, ljud, självuttrycksförmåga, språk, vibration, rena, förädla.

Chakra 04 Anahata

Färg: Grön, Plats: Bröstkorg och skuldror Betydelse konstant ny kraft. Nyckelord kärlek, luft, social identitet, självacceptans, medkänsla, lugn, harmoni, frid, kroppssystemens centrum.

 Chakra 03 Manipura

 Färg: Gul, Plats: Mage Betydelse mani betyder juvel och purum stad – platsen där vår inre kraft av en skimrande juvel sitter. Nyckelord ego identitet, eld, personlighet, vilja, del av ämnesomsättningen, kraft/makt, självdefinition, självförtroende.

 Chakra 02 Svadhistana

 Färg: Orange Plats: Höft Betydelse sva betyder din egen och adhisthana härkomst/ hem/ källa. Nyckelord sexualitet, vatten, emotionell identitet, känslor, rörelse, självkänsla, samhörighet med andra, polaritet.

Chakra 01 Muladhara

Färg: Röd, Plats: svanskota, ryggradens slut / ben och fötter.  Betydelse mula betyder rot/källa adhara betyder stöd/vital del på sanskrit. Nyckelord överlevnad, jord, fysisk identitet, självbevarelsedrift, tillit, grundhälsa, dynamisk närvaro, gränser, struktur, solidaritet, engagemang.