Grunderna i ayurveda

Själva ordet ”ayurveda” är sanskrit och betyder ”kunskapen om livet”. Denna vetenskap har funnits i flera tusen år och har sitt ursprung i Indien där man under lång tid fört kunskapen vidare muntligt mellan mästare och elev eftersom en mycket viktig del av kunskapen är erfarenhet (trots att vi har likadana organ, nervbanor, skelett, muskler osv. så har vi alla unikheter som gör oss till oss, och som gör att vi behöver olika slags support). Det vi ser idag är att fler och fler västerländska rapporter stödjer dessa kunskaper. Några exempel kan ni hitta här.

Grundtyper

Inom ayurveda utgår man bl.a. från tre grundtyper – doschor – som kallas vata, pitta och kapha. För flera tusen år sedan beskrev man dessa typer som sammansättningar av energier och egenskaper – alla lika nödvändiga – för liv. Basen och förklaringen till dem hämtades i formerna rymd, luft, eld, vatten och jord.

Vata kom att stå för rymd och luft som i sig ger möjlighet för rörelse, variation och kan torka ut.

Pitta kom att stå för eld och vatten som i sig ger möjlighet till förbränning och kontroll.

Kapha kom att stå för vatten och jord som i sig återfuktar, smörjer och ger struktur. T.ex. styr vata blodcirkulationen och muskelrörelser, pitta styr metabolism och tankar och reglerar kroppstemperatur medan kapha smörjer och bygger upp vävnader.

Alla dessa energier finns runt oss och i oss men det vanliga är att någon/några dominerar. Detta kan även variera i olika åldrar, med årstiderna, under dygnet och hos oss som individer.

Typiska drag

En typisk vataperson är ofta kvick i sina rörelser och smal, har ofta torr hud, sköra naglar och torrt hår, har lätt för att frysa, har knakande leder och sover inte så mycket. En vata i sinnlig balans är alert, kreativ, entusiastisk, ärlig, pålitlig, tydlig och lätt att umgås med.

En typisk pittaperson är ofta snabb, stark, normalbyggd, är ofta varm, har intensiv blick, har lätt för att rodna och få utslag. En pitta i sinnlig balans är dynamisk, målinriktad, inspirerande, tydlig, karismatisk, engagerad, har hög integritet och klarar mycket på egen hand.

En typisk kaphaperson är ofta dröjande i sina rörelser, är sval, har kurvig figur, oljig hud, stora ögon, tjockt hår och har lätt för att gå upp i vikt. En kapha i sinnlig balans är tålmodig, snäll, mjuk, kärleksfull, förlåtande, omtänksam och har ”elefantminne”, dvs. kommer ihåg inlärd kunskap mycket bra.

SwAyYo – Swedish Ayurveda & Yoga – har sin ayurvedabas i:

  • Modul 1-3 – "ayurveda i din vardag" ger grundläggande konkreta råd samt förståelse för doshornas kvaliteter och möjligheter att förebygga ohälsa. (diplomerad)
  • Modul 4-10 – "ayurvedisk fördjupning" ger  teoretisk kunskap för hur kropp, sinne och själ hänger tätt samman i den ayurvediska vetenskapen. Filosofi, anatomi, kroppsvävnader, förbränning, sinnets olika delar, medicin, örter, pulsläsning, konsultation, rådgivning och mycket mer, Examination via både teoretiska prov och praktik. www.mimerskalla.nu (diplomerad)
  • Marma Theraphy - ISHTA Marma är hämtad från traditionellt ayurvediskt arbete som reducerar stress i muskler, vävnader, fascia och vitala punkter i kroppen. www.ishtayoga.com (diplomerad)
  • Ayurvedisk Yogamassage – Massage & yogabaserad stretching stimulerar kroppen att återgå till den naturliga hälsan, vitaliteten och med ökad rörelsefrihet. Det utförs på golvnivå med hjälp av händer och fötter. En sparsam mängd olja används för uppvärmning innan stretching genomförs. Det tar ca 80 min för fullbehandling för hela kroppen axelsons.se (Axelsons – diplomerad)