Lärande

Kunskap kan komma till oss på flera sätt: genom att studera, uppleva, fråga, känna, diskutera, lyssna, genom att få ta del av den teoretiskt, praktiskt och filosofiskt, genom att få och att ge.

Här delar vi med oss av en del av de kunskaper vi hittills har, och fortsättningsvis kommer att få, inom systervetenskaperna yoga och ayurveda. Kontakta oss gärna med frågor och/eller annan förståelse i ämnena.

Kort om yoga

Inom yogatraditionen menar man att det inte går att nå full förståelse genom att enbart studera utan man måste uppleva yoga. När vi var i Indien sa man att yoga är ingenting man gör, man lever yoga. Detta synsätt har funnits i flera tusen år och idag finns det en mängd olika sätt att ta sig an yoga. Även om yoga har utvecklas i takt med förändringar i den tid och de miljöer vi befinner oss i finns grunden – den allomfattande kärleken till liv – kvar. Läs mer ...

Kort om ayurveda

Själva ordet ”ayurveda” är sanskrit och betyder ”kunskapen om livet”. Denna vetenskap har funnits i flera tusen år och har sitt ursprung i Indien där man under lång tid fört kunskapen vidare muntligt mellan mästare och elev eftersom en mycket viktig del av kunskapen är erfarenhet (trots att vi har likadana organ, nervbanor, skelett, muskler osv. så har vi alla unikheter som gör oss till oss, och som gör att vi behöver olika slags support). Läs mer ...

Andra källor

Fler och fler forskningsrapporter om effekter av yoga och ayurveda presenteras, artiklar skrivs och jämförelser görs. Här är ett litet, brokigt urval av källor om ni vill läsa mer. Hör gärna av er med information. Läs mer ...