Leva yoga

Inom yogatraditionen menar man att det inte går att nå full förståelse genom att enbart studera utan man måste uppleva yoga. När vi var i Indien sa man att yoga är ingenting man gör, man lever yoga. Detta synsätt har funnits i flera tusen år och idag finns det en mängd olika sätt att ta sig an yoga. Även om yoga har utvecklas i takt med förändringar i den tid och de miljöer vi befinner oss i finns grunden – den allomfattande kärleken till liv – kvar. Några exempel på olika typer av yoga är:

 • Ashtanga Vinyasa – asanor, positioner, i en serie i bestämd ordning, andning och rörelse är synkroniserade. Det finns 6 serier, första för terapeutisk verkan, andra stärkande för nervsystemet, de kommande fyra leder till gudomlig balans. En vidareutveckling av hatha.
 • Iyengar – precis teknik med fokus på utförandet, några väl utförda asanor och stå relativt länge i varje, hjälpmedel som klossar, filtar, bälten etc. används. Grundtanken är att kroppen har en egen intelligens som med korrekt fysisk stadga skapar balans mellan kropp och sinne.
 • Kundalini – strävar efter att väcka inre energin, för att komma i kontakt med det sanna jaget. Är uppbyggt på flera serier med olika syften, allt från att fokusera på specifikt chakra till att landa i meditation. Man använder olika typer av magandning och mantra. Utöver positioner, andning och mantra inkluderas kostråd.
 • Bikram – startade under 1970 talet, innebär att man utövar yoga i uppvärmt rum (36–42 °C), för att man anser att det minimerar skaderisken och för att kunna gå djupare i positionerna. Två inledande andningsövningar, en bestämd serie med 26 positioner och avslutande avslappning.
 • Hatha – förening mellan två motsatsers yoga, vilket skapar en kraftfull dynamik. Är också ett samlingsnamn för all typ av fysisk yoga med självkännedom som mål. Inom hathayogan kan man öka kraften först genom att behärska positionerna, asanor, (för att få prana (livskraften) att röra sig korrekt, inte direkt att stärka muskler), och sedan fokusera på andningsövningar, pranayama, samt reningsövningar, kriya, för att rensa kanalerna, nadierna.
 •  Tantra – ordet kommer ur expansion och frigörelse (tanoti + trayati). Strävan är att, om än under korta stunder, uppleva total sanning, där all kunskap redan finns, och individen är en liten fulländad del. Arbete med energiflöde i chakra.

Med E-RYT 500 har SwAyYo – Swedish Ayurveda & Yoga – sin yogabas i:

 • Power – samma bas som ashtanga, har ingen fast serie utan anpassas mer efter behov. Fokus är styrka och smidighet och när inriktningen tog form under 80-talet var dess syfte också att avmystifiera yogan som något svåråtkomligt.(Grundutbildning i anatomi och fysiologi)
 • Virya – dynamisk form där tio moduler ingår i varje klass (så som balans, bakåt- och framåtfällningar etc.), grundidén är en yoga som metodiskt och lättsamt ger styrka och glädje i kropp och sinne. Varje position bygger vidare på den föregående för att man ska kunna jobba välgörande, stärkande och så skadefritt som möjligt. Biomekaniken är en viktig komponent. www.nordiskyoga.se/virya-yoga (Teachers Training 200 h samt dosha anpassad yoga och praktisk anatomi – diplomerad)
 • ISHTA – genom att integrera hatha, tantra och ayurveda skapar ISHTA förutsättningar att åstadkomma högsta möjliga välbefinnande för individen. Vision: ”To be able to show individuals to an understanding of who they are, and how to be still and content in an ever changing world; both inside and outside. Also show that yoga is a science, not a religion". www.ishtayoga.com (Bridge & Teachers Training 300 h samt Meditation, Yoga Nidra & the Chakras – diplomerad, Marma bas - diplomerad)
 • YIN – fokuserar på yin-delarna i kroppen så som skelett, myofascia, bindväv (som är en del av fascian), ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. De mycket enkla ställningarna utförs liggande eller sittande där man stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt mindfulness. Inga ytterlägen, ingen stretch eller drag, utan avslappning och låter kroppen vara. På så sätt kommer man djupare in, så kallad passiv stretch. www.yin-yoga.se (yinyoga och kinesisk medicin – diplomerad, YYFA yinyoga for athletes - diplomerad)
 • Yogamassage - Massage & yogabaserad stretching stimulerar kroppen att återgå till den naturliga hälsan, vitaliteten och med ökad rörelsefrihet. Det utförs på golvnivå med hjälp av händer och fötter. En sparsam mängd olja används för uppvärmning innan stretching genomförs. Det tar ca 80 min för fullbehandling för hela kroppen www.axelsons.se (Axelsons - diplomerad)