Personlig Träning

Det blir mer och mer populärt med personlig utveckling, antingen rent handgriplig fysisk förändring eller mentalt med självförtroende och målande målbilder. Nästan alltid ska man identifiera vart man står idag och sedan bestämma vart man vill. Tillsammans med en personlig tränare, coach eller terapeut får man övningar och ledning på vägen, man blir omhändertagen. Vill man arbeta med mental förändring finns även psykologer och alternativa behandlingsmetoder. Valen är många.

Det som är viktigt, oavsett vilket man väljer, är att man måste göra det själv. Det är ju du som ska ta dig vidare och du ska må bra. Det kanske låter tufft, att inte ha någon annan att luta sig mot, eller kanske t.o.m. skylla motgång/framgång på. Men, det är så man ska använda sig av sin coach eller den man valt till support, de delger underlag för dig att överväga, dra nytta av, för att lättare kunna nå bästa vägen för just dig att må bra.

I vår Shop kan du köpa PT timmar som ofta även inkluderar dina egan övningar som sparas och du behåller i AyYo App.

Inre hinder & motstånd

I ayurveda, och yoga, strävar man efter att lösa upp inre motstånd och hinder, inte tvinga bort dem, ignorera eller mildra symptom, eftersom hindren/problemen då bara kommer tillbaka med än mer kraft. Det är inte alltid enkelt att lösa upp eller ta bort hinder. Det kan ju vara något som du burit med dig i många, många år, som du kanske rent av börjat säga ”ja men jag är ju sån’ det är inget att göra åt” trots att du inte mår bra av, eller gillar, det. Det kanske t.o.m. är så att resan startar med att komma underfund med vad hindret är, vilket också kan vara en mödosam, men intressant, resa. 

 

Balans & obalans

Hinder och motstånd kan gälla både fysisk och mental obalans. Då kan det vara bra att veta OM det är en obalans, och i så fall vilken typ det är, men framför allt vad som krävs för att återgå till balans. Ja, återgå. Du har ju allt redan inom dig. Det är ju bara du som kan vara den perfekta du. När du är det, fullt ut, så är du den pusselbit som behövs. Då bidrar du med det du kan. Andra med annat. Inga jämförelser, inget som är bättre eller sämre. Alla behövs. Precis som det beskrevs med de fem elementen, alla krävs för liv; utrymmet, luften, elden, vattnet och jorden. Det krävs olikheter för att utvecklas, spira, ge plats för nästa generation, osv.

Skriv kontrakt med Dig

Det vi tycker är superviktigt att komma ihåg är att man måste göra jobbet själv, inte lämna över ansvaret till någon annan. vi brukar säga att du skriver ett kontrakt med dig själv. Oftast är det inspirerande och givande att börja, och att göra, resan till balans, men ibland tycker man det är outhärdligt och orättvist, ensamt och inte värt besväret. Då gäller det att härda ut, veta hur man egentligen funkar och ge sig själv beröm, tid, kick i rumpan, be om råd, kunna ta emot hjälp och inte vara alltför hård mot sig själv. Viktigast av allt att känna att du är lika viktig. Inte viktigare. Men inte heller mindre viktig. Lika viktig som andra och annat. Det låter enkelt men kan vara svårt.